7 elementen van kunst

4 0

7 elementen van kunst

Elementen van de kunst zijn de kernkenmerken van een kunstwerk, visueel waarneembaar en afzonderlijk identificeerbaar. Er zijn zes basiselementen van de beeldende kunst die, wanneer ze op een bepaalde manier naast elkaar worden geplaatst, een kunstwerk creëren. Ze zijn lijn, vorm, kleur, waarde en textuur. Ruimte kan ook worden toegevoegd als een van de artistieke elementen. De sleutel tot het begrijpen van principes van kunst en kunstanalyse is het leren van deze elementen. Niet elk van hen hoeft deel uit te maken van elk schilderij, soms is de opzettelijke afwezigheid van een aantal van hen een voornaam kenmerk van een kunststijl. Eén regel geldt echter voor iedereen: leren hoe te schilderen is noodzakelijk, naast en ondanks natuurlijk talent is kennis de elementaire opstap voor artistieke prestaties..


Lijn

7 elementen van kunst
Lijn is het eenvoudigste visuele expressieve middel. Het verbindt een zekere afstand tussen twee punten en het kan recht, bochtig, hoekig of vrij zijn. Breedte, richting en lengte van de lijn bepalen vaak de lijn van een individuele artiest. Het is het cruciale element in ontwerp en het noodzakelijke bestanddeel van tekens en tekens. Dik of dun, lijn helpt vorm en vorm te vormen, een tekening te maken en is bijgevolg het meest elementaire onderdeel van figurale en veel abstracte artistieke stijlen. Sommige technieken, zoals het maken van tekeningen, zijn gebaseerd op een regel en sommige tekeningtypes worden gedefinieerd door eenvoudige lijnen alleen, zoals.

7 elementen van kunst

Zie de over-vereenvoudigde Jean Dubuffet-tekening. Het doet denken aan een kinderstuk, snel voltooid met het gebruik van strakke lijnen. De tekening van een hond door David Hockney hoort tot een andere stijl, maar het wordt gewoon uitgevoerd met de lijn als het essentiële picturale item.

Vorm

Vorm verwijst naar een gebied gedefinieerd door randen - lijnen, dat tweedimensionaal is. Het is vaak gerelateerd aan eenvoudige geometrische figuren zoals driehoek, vierkant, rechthoek, cirkel of verschillende polygonen. Tegelijkertijd kan het een van de contouren van de natuur nabootsen, met silhouetten van verschillende dieren, voorwerpen, mensen of planten. Vorm kan niet bestaan ​​zonder andere basiselementen van de kunst. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het creëren van het onderwerp, of het nu gaat om figuratieve of abstracte kunst.

7 elementen van kunst

1

Zie hoe de basisgeometrie als zodanig wordt gebruikt in De Stijl-schilderijen van Piet Mondriaan. Aan de andere kant leunt het kubisme van Georges Braque op deze geometrische vormen, maar het gebruikt ze als basis om herkenbare objecten te bouwen.

7 elementen van kunst

Kleur

Zonder kleur zou er geen kunst zijn. Kleur bepaalt de sfeer in een schilderij, het beschrijft emoties het beste, terwijl stijlen zoals het impressionisme bijna uitsluitend op kleur zijn gebaseerd. Let op de lichte nuances van het stuk van Monet en de levendige kleuren van het landschap van Van Gogh.

7 elementen van kunst

Kleur is het directe gevolg van reflectie van licht en een van de belangrijkste elementen van de kunst. Kleurnuances zijn er in een schaal, maar er zijn drie basiskleuren - blauw, rood en geel. Wanneer gemengd, produceren deze drie kleuren alle andere nuances van het spectrum. Het eerste kenmerk van kleur is daarom nuance of tint, die de kleur definieert, in termen die we definiëren als rood, groen, geel, oranje enzovoort. Intensiteit is de volgende eigenschap van dit picturale element, dat de helderheid van de tint beschrijft, in het bereik van helder, diep en levendig tot saai of pastel. Intensiteit verwijst vaak naar verzadiging of de zuiverheid ervan. Waarde is het derde kenmerk van kleur, dat zijn lichtheid of duisternis definieert. Elke tint komt in een reeks schaduwen, getint met wit om lichter te worden of in de schaduw met zwart om donkerder te worden.

Waarde

Waarde is het element van de kunst dat verantwoordelijk is voor de dramatische en emotionele indruk van een kunstwerk, pal naast kleur. Het verwijst naar de lichtheid en duisternis van een stuk, ongeacht de tint ervan. Soms wordt "toon" genoemd, waarde kan worden bereikt door grijs toe te voegen aan de basis - pure kleur. Het is onomkeerbaar verbonden met licht, net als kleur, maar het doel ervan is om een ​​illusie van licht weer te geven. Daarom moeten oppervlakken in een schilderij in verschillende waarden worden weergegeven, zelfs als het onderwerp alle dezelfde nuance heeft. Shading en tinting zorgen voor de grenzeloze overgangen in surface rendering, en wanneer ze vakkundig worden uitgevoerd, roepen ze het natuurlijke uiterlijk van dingen op. Als je naar het meesterwerk 'Vrouw met balans' van Vermeer kijkt, zie je hoe haar huid en close er lichter of donkerder uitzien, afhankelijk van de manier waarop de lichtstraal erop valt. Het landschap van Corot geeft een groen landschap weer, maar als het licht onder verschillende hoeken op het bos valt, zien gras en bladeren er donkerder of lichter uit.

7 elementen van kunst

Het formulier

Vorm verwijst naar de driedimensionale figuur afgebeeld in een schilderij. Het wordt gedefinieerd door de illusie van volume bereikt door het gebruik van schaduwen en perspectief. Van de vorm als zodanig wordt verwacht dat deze breedte, hoogte en diepte heeft, en net als bij het schilderen is het slechts een optische illusie, in de beeldhouwkunst is het het belangrijkste bestanddeel. Vormen, net als vormen, zijn afgeleid van de geometrie en kunnen kegels, kubussen, ballen en dergelijke zijn, of uit de natuurlijke wereld. Organische vormen definiëren alle figuren in de natuur, van mensen, dieren en planten, tot andere anorganische natuurlijke en onregelmatige voorwerpen.

7 elementen van kunst

Zie hoe Caravaggio in zijn vroege werk "Fruitmand" enkele van de basiselementen van de kunst gebruikt om de illusie van een driedimensionale vorm te creëren. Art Deco was een moderne en decoratieve stijl grotendeels gebaseerd op geometrie, maar de voorstelling van vorm had een duidelijk driedimensionaal kenmerk, zoals te zien in het werk van Tamara de Lempicka.

7 elementen van kunst

structuur

Textuur beschrijft de tactiele kwaliteit van het geverfde gebied, of de illusie van die kwaliteit. Daarom kan het tastbaar of geverfd zijn - gesimuleerd, emulerend wat een echte textuur van een stof, steen, hout, huid er uit kan zien. In de klassieke kunsten werd gesimuleerde textuur gebruikt om stoffen, voorwerpen en porseleinteen af ​​te beelden, maar naarmate de moderniteit vorderde en nieuwe technieken ontstonden, werd echte, tactiele textuur steeds gebruikelijker. Textuur biedt rijkdom, natuurlijke kenmerken van het kunstwerk en de afwezigheid ervan kan ook een opzettelijke verklaring zijn. Het wordt bereikt door andere basiselementen van de kunst te combineren.

7 elementen van kunst

Textuur in werken van Van Gogh is net zo belangrijk als hun kleur. De dikke en zware impasto van Karel Appel benadrukt de expressiviteit en emotie van zijn abstracte schilderijen.

7 elementen van kunst

Ruimte

Ruimte is het gebied dat de kunst en het geschilderde onderwerp omgeeft of vult. Klassieke kunst is al lang gewijd aan het creëren van een illusie van ruimte, terwijl moderne kunst het op veel manieren heeft weten te ontkennen. De moderniteit zorgde voor het idee van een positieve en negatieve ruimte. Positieve ruimte is de ruimte die door het onderwerp wordt ingenomen, terwijl de negatieve ruimte deze omringt.

7 elementen van kunst

In de Renaissance was het perspectief het belangrijkste instrument om de illusie van diepgang en ruimte te bereiken. Merk op hoe Raffaello zijn interieur bouwt met architecturale plannen samen met de vierkante tegelvloer, volgens de gebalanceerde regels van het perspectief. Het meesterwerk van Manet "Een balk bij Folies-Bergere" is een vroegmodern impressionistisch werkstuk dat ruimte creëert door spiegelreflectie, in naast elkaar gelegen vlakken in plaats van in academisch perspectief.

7 elementen van kunst

1

Leave a Reply

− 4 = 6